Anastrofa (inwersja)

Anastrofa (inwersja) – przykłady

Adam Naruszewicz „Do strumienia”

Twojego Dafnis brzegu stojąc podle,
Cudnej się we szkle przygląda urodzie.

Andrzej Bursa, „Hamlet”

Sztylet uderza w zamku cicho,
Sto uszu każdy kąt ma pusty,
Więc Hamlet nie chcąc budzić licha,
Bezgłośnie śmieje się przed lustrem.

Zygmunt Krasiński, „Znów wraca wiosna” (fragm.)

Bóg, co nas stworzył, stworzył nas na bogi.

Krzysztof Kamil Baczyński, „Deszcze” (fragm.)

Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej
bez ciebie. Cóż? Bez ciebie. Cóż?
w ogrody wód, w jeziora żalu,
w liście, w aleje szklanych róż.
I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz?

Adam Mickiewicz, „Świtezianka” (fragm.)

Zapomniał strzelec o swej dziewczynie,
Przysięgą pogardził świętą,
Na zgubę oślep bieży w głębinie,
Nową zwabiony ponętą.
Bieży i patrzy, patrzy i bieży;
Niesie go wodne przestworze,
Już z dala suchych odbiegł wybrzeży,
Na średnim igra jeziorze.