„Anielka” Bolesława Prusa [główne problemy]

  • Stosunek dworu do wsi (walka o serwituty, czyli wspólną własność pana i chłopów, obejmujące lasy, pastwiska, jeziora).
  • Hulaszczy tryb życia dziedzica  i złe gospodarowanie przyczyną rozbicia rodziny i sprzedania dworu.
  • Konflikt między dziedzicem a chłopem Gajdą, pogarda pana dla chłopców.
  • Przyjaźń Anielki z córką Gajdy Magdą, chęć pomocy dziewczynce, złość ojca na Anielkę.
  • Zemsta Gajdy i ratowanie mieszkańców płonącego dworu.
  • Tragedia  chorej matki Anielki, szukanie pomocy u rodziny.
  • Beztroskie życie pana Jana, zdobywanie względów bogatej p. Weiss.
  • Historia Karuska, psa Anielki, poszukiwanie pani.
  • Śmierć matki w Warszawie i chorej Anielki po żałobie na ubraniu ojca.