Anomalia [wyrazy przeciwstawne]

  • Anomalia, odchylenie od normy, od ogólnych reguł, nieprawidłowość.
  • Przeciwstawne:
    • prawidłowość,
    • regularność,
    • bezbłędność,
    • normalność.