Antiope [mitologia]

 • Sławna z urody ukochana Zeusa.
 • Córka boga-rzeki Asoposa lub króla tebańskiego Nykteusa.
 • Zeus uwiódł ją kiedy przyjął postać satyra.
 • W obawie przed gniewem ojca dziewczyna uciekła do Sykionu, gdzie wyszła za mąż za króla Epopeusa.
 • Tymczasem Lykos, stryj dziewczyny zobowiązany przez jej ojca napadł na Sykion, zgładził Epopeusa i uprowadził Antiope, która w drodze do Teb urodziła bliźnięta.
 • Dzieci – Amfion i Zetos  zostały z rozkazu Lykosa porzucone w górach.
 • Odnaleźli i przygarnęli dzieci pasterze.
 • Antiope była prześladowana przez Lykosa i jego żonę Dirke.
 • Za sprawą bogów uwolniła się i odnalazła swoich synów.
 • Pomścili oni matkę, zabijając jej prześladowców.
 • Dionizos był oburzony okrutnym zabójstwem Dirke, dlatego dotknął Antiope chorobą szaleństwa.
 • Pod jej wp0ływem błąkała sie po całej Grecji.
 • Z choroby wyleczył ja Fokos i ożenił się z nią.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.