Antologia [synonimy]

  • Wybór.
  • Wypisy.
  • Książka.
  • Opracowanie.
  • Zbiór.
  • Składanka.
  • Almanach.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]