Antyczne wzorce

Charakterystyczne dla kultury antycznej:

  • dążenie do doskonałego piękna,
  • zastosowanie harmonii i symetrii,
  • zachowanie proporcji,
  • wierne odtwarzanie natury (np. ciała ludzkiego),
  • dążenie do prostoty,
  • monumentalność,
  • postrzeganie świata jako uporządkowanej całości,
  • wiara w siłę rozumu i wiedzy.