Antyfraza

Antyfraza – realizacja zabiegu ironii, zdanie, którego sens właściwy jest przeciwieństwem sensu dosłownego, pochwala jest naganą, przeczenie staje twierdzeniem.