Antyfraza

  • Antyfraza – realizacja zabiegu ironii, zdanie, którego sens właściwy jest przeciwieństwem sensu dosłownego.
  • Dosłowne odczytanie jest odwrotnością sensu rzeczywistego.
  • Pochwala jest naganą, przeczenie staje twierdzeniem.