„Antygona” w fotograficznym ujęciu

 1. Antygona to jedna z siedmiu zachowanych tragedii Sofoklesa, który obok  Ajschylosa       i  Eurypidesa – należał do największych tragików greckich w starożytności. Jej prapremiera odbyła się w 441 r. p.n.e.
 2. Zgodnie z zasadą trzech jedności klasycznych (czasu, miejsca i akcji) akcja Antygony nie przekracza 24 godzin, toczy się w jednym miejscu – przed pałacem królewskim w Tebach, dotyczy ściśle określonego tematu: Antygona postąpiła wbrew woli króla Kreona i pochowała zwłoki brata-zdrajcy, władca postanowił ją za to ukarać.
 3. W tragedii można wyróżnić następujące konflikty tragiczne (tzn. nie mające rozwiązania, takie, w których każda decyzja jest zła)
 • prawa boskie (Antygona);
 • prawa ludzkie (Kreon);
 • jednostka (Antygona, Hajmon);
 • państwo (Kreon);
 • prawo miłości (Antygona);
 • prawo obowiązku (Kreon);
 • uczucie (Antygona);
 • rozum (Ismena, Kreon).
 1. Zarówno Kreon, jak i Antygona są obciążeni winą tragiczną.
 2. Antygona pochodzi z rodu Edypa objętego klątwą (jest „klątwą brzemienna”) – klasyczna wina tragiczna, Antygona nie zawiniła, ale musi się poddać wyrokom losu – fatum.
 3. Kreon wystąpił przeciw prawu boskiemu, w imię ludzkiej sprawiedliwości i autorytetu władcy, nie potrafi przyznać się do błędu, wydając rozkaz zbezczeszczenia zwłok Polinejkesa popełnił tragiczne zbłądzenie, odtąd każdy krok wiedzie go do ostatecznej katastrofy.
 4. Antygona to typowa tragedia antyczna. Jej prapremiera odbyła się w starożytnym teatrze greckim.

 

Wniosek:

Człowiek ponosi za swe postępowanie odpowiedzialność, że za każde zło spada nieuchronna kara, czy to boska czy ludzka.