Antyk [wybrana bibliografia]

 • Bobrowski A., Poezja starożytnej Grecji i Rzymu, Krakow 1998.
 • Cieśla-Korytkowska O., Płaszczewska O. (red.), Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, Kraków 2007.
 • Cytowska M., Szelest H., Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007.
 • Głombiowska Z., Człowiek i świat w poezji starożytnych Greków i Rzymian, Gdańsk 1994.
 • Herbert Z., Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.
 • Kott J., Zjadanie bogów, Kraków 1986.
 • Kulesza R., Słownik kultury antycznej, Warszawa 2012.
 • Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 2008.
 • Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983.
 • Wójcik A., Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław 1986.
 • Zieliński T., Starożytność bajeczna, Warszawa 2005.