Anulować [wyrazy przeciwstawne]

  • Anulować, uznać coś za nieważne, unieważnić, odwołać, uchylić, cofnąć, znieść.
  • Przeciwstawne:
    • utrzymać w mocy,
    • zachować,
    • potwierdzić.