Arabskie

Każdy kogut pieje najgłośniej na własnej grzędzie.