Arabskie

Jaskinia lwa nigdy nie jest wolna od ornamentów.