Arabskie

Trzy rzeczy rodzą miłość: dobre wychowanie, skromność i łagodność.