Arabskie

Osioł, udając się do Mekki, nie wróci stamtąd pielgrzymem.