Archaiczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Archaiczny, właściwy odległym czasom, starożytny, dawny, pradawny.
  • Przeciwstawne:
    • nowożytny,
    • współczesny,
    • obecny,
    • teraźniejszy.