Argentyńskie

Ten tka dobrą chustę, kto swego syna sam wychowa.