Argument ad auditorem

  • Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną).
  • Odwołanie się do emocji słuchaczy.
  • Przykład:
    • nikt z państwa nie jest złodziejem.