Argument ad personam

  • Użycie w dyskusji niezwiązanego z przedmiotem sporu zarzutu wobec rozmówcy.
  • Zarzut taki odwołuje  się do jakiejś niezależnej od odbiorcy jego cechy, (np. wytykanie wad fizycznych osovbue, z którą się dyskutuje).