Argument

Argument – wskazania za i przeciw, przedstawiane na poparcie stanowiska w dyskusji słownej lub publicystycznej, arguenty stosujemy w rozprawce.