Argumenty i ich rodzaje

Zadaniem mówcy jest „trafienie” do odbiorcy.

Konieczne jest więc oddziaływanie na intelekt, uczucia i jego wolę.

Niezbędne są także argumenty, racje przywoływane w celu przekonania odbiorcy.

Wyodrębnia się następujące rodzaje argumentów:

  • rzeczowe, pokazujące fakty, dane statystyczne i inne informacje możliwe do weryfikacji, pozwalające na formułowanie własnych wniosków,
  • logiczne, oparte na pewnych zasadach i umiejętności wnioskowania, wyciągania wniosków (indukcja) oraz selekcji informacji (dedukcja),
  • emocjonalne, odwołujące się do uczuć odbiorców.

Warto wspomnieć o chwytach erystycznych, dzięki którym dokonywana jest pewnego rodzaju manipulacja.

Najczęściej stosowane chwyty to:

  • tworzenie fałszywych danych (ciągu wydarzeń przyczynowo-skutkowych),
  • uogólnienia niemające żadnego uzasadnienia,
  • ostrzeżenia przed fikcyjnymi, rzekomymi zagrożeniami,
  • brak argumentów zastępowany powoływaniem się na znanych ludzi,
  • atakowanie, obrażanie rozmówcy, przeciwnika.

Przykładem takiego działania jest reklama