Armeńskie

Orła ranią strzałami sporządzonymi z jego własnych piór.