Armeńskie

Cudzymi rękami łapie żmiję, własnymi zbiera śmietanę.