Art Nouveau

Styl Art Nouveau, w Polsce jest znany jako secesja. Nazwa stylu pochodzi od nazwy galerii Samuela Binga w Paryżu. Otwierając ją Bing zaprezentował przedmioty, których cechą charakterystyczną była rezygnacja z tradycyjnego realizmu na rzecz elementów symbolicznych i egzotycznych oraz zauroczenie ornamentyką wykorzystującą wijąca się linię. Ta koncepcja stała się podstawą nowego stylu.

Dominował tylko jedną dekadę (10 lat), na przełomie XIX i XX wieku. Pomimo to jego silny wpływ można zauważyć niemal we wszystkich dziedzinach sztuki i wzornictwa. Dzięki secesji wzrosło znaczenie sztuki użytkowej. Szczególne zasługi na tym polu miał William Morris (1834-1896), wspaniały projektant tapet o wzorach zaczerpniętych z przyrody, doskonały drukarz, stolarz praz rzemieślnik zajmujący się dmuchanym szkłem.

Secesja jako styl w sztuce dość szybko zaczęła się wypalać, ale wpłynęła na podniesienie prestiżu sztuki dekoracyjnej i użytkowej. Jej wpływ odczuwamy i współcześnie.