Artysta [wyrazy przeciwstawne]

  • Artysta, twórca lub odtwórca dzieła sztuki, rzemieślnik, człowiek odznaczający się mistrzostwem w jakiejś dziedzinie, mistrz, znakomitość.
  • P:rzeciwstawne:
    • partacz,
    • fuszer,
    • brakorób.