Arystokratyczny [synonimy]

 • Pański.
 • Możnowładczy.
 • Magnacki.
 • Szlachecki.
 • Książęcy.
 • Królewski.
 • Kulturalny.
 • Salonowy.
 • Dystyngowany.
 •  Magnacki.
 • Szykowny.
 • Kurtuazyjny.
 • Rycerski.
 • Wielkopański.
 • Majestatyczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]