Arystoteles

Ci, którzy wiedzą, wiedzą. Ci, którzy rozumieją, uczą (Arystoteles).