Askaniusz [mitologia]

  • Bohater trojański, syn Kreuzy i Eneasza, po którym przejął władzę  w Lacjum.
  • Wnuk Afrodyty (Wenus).
  • W czasie pożaru Troi, wraz z dziadkiem Anchizesem, został  wyprowadzony przez Eneasza z miasta.
  • Wg najstarszej wersji mitu – Askaniusz przez pewien czas przebywał w Propontydzie, a później powrócił wraz ze Skamandriosem, by odbudować Troję.
  • Wg tradycji utrwalonej w Rzymie – udał się wraz z ojcem do Italii, gdzie po jego śmierci objął panowanie nad połączonymi narodami Trojan i Latynów.
  • Miał być założycielem miasta Alba Longa, kolebki przyszłego Rzymu.
  • Od Askaniusza, nazywanego też Juliusem, miał się  wywodzić znakomity ród rzymskich Juliuszów, ród Cezara i Augusta.
  • Askaniusz jest jednym z ważniejszych bohaterów „Eneidy” Wergiliusza.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły