Asonans

  • Asonans – powtórzenie jednakowych samogłosek w wyrazach zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania.
  • Nazywany też rymem niepełnym, niedokładnym, polegającym na identyczności samych tylko samogłosek.
  • Rym wyłącznie samogłoskowy.