Asonans

Asonans – powtórzenie jednakowych samogłosek w wyrazach zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania, nazywany też rymem niepełnym, niedokładnym, polegającym na identyczności samych tylko samogłosek, rym wyłącznie samogłoskowy.