Asyryjskie

Głodny włamuje się nawet do silnie obwarowanego domostwa.