Atak

Gdy się weszło do pokoju, w oczy rzucał się Tadeusz Kościuszko z szablą w ręku.