Ateistyczny [synonimy]

 • Ateuszowski.
 • Bezbożny.
 • Niewierzący.
 • Bezwyznaniowy.
 • Areligijny.
 • Laicki.
 • Niereligijny.
 • Świecki.
 • Zlaicyzowany.
 • Agnostyczny.
 • Antyklerykalny.
 • Antyreligijny.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]