Augiasz [mitologia]

  • Król Elidy na Peloponezie.
  • Uczestnik wyprawy Argonautów.
  • Uważany za syna Heliosa lub Forbasa i brata Aktora, przyrodni brat Ajetesa, króla Kolchidy.
  • Kiedy Herakles będący w służbie Eurysteusza otrzymał rozkaz oczyszczenia w ciągu jednego dnia ogromnych stajni Augiasza, ten obiecał mu dać za tę pracę dziesiątą część swoich nieprzebranych stad.
  • Herakles wykonał tę pracę, kierując do stajni wodę dwóch rzek: Penejos i Alfejos, które uniosły cały zgromadzony w nich nawóz.
  • Augiasz odmówił jednak przyrzeczonej zapłaty, a gdy wystąpił przeciw niemu jego własny syn – Fyleus, wypędził go wraz z Heraklesem ze swego kraju.
  • Później jednak obaj powrócili z wojskiem i pokonali Augiasza.
  • Herakles zabił go i osadził na tronie jego syna, który wkrótce zrezygnował z władzy.
  • Wg innej wersji – Augiasz jako starzec umarł śmiercią naturalną.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły