Austriackie

Należy spodziewać się tego, co najlepsze: zło przyjdzie samo.