Awansować [wyrazy przeciwstawne]

  • Awansować, przenosić na wyższe stanowisko, mianować, honorować.
  • Przeciwstawne:
    • degradować.