Aż dziwne

Matka Helenki zmarła na chorobę, a ojciec spadł i zabił się na śmierć.