Azerbejdżańskie

Chcesz chleba z miodem — bierz się za łopatę,