Azerskie

Nie ma większej biedy dla człowieka niż strach.