Azerskie

Drzewo sławi się owocami, a człowiek pracą.