Azerskie

Kto z prawdą w przyjaźni, ten na szczęście zasłużył.