Azerskie

Lepszy przyjaciel – matka, lepszy kraj – ojczyzna.