Babilońskie

Obcy wół pożera trawę, gdy własny leży na pastwisku.