Babilońskie

Człowiek jest cieniem Boga, niewolnik cieniem człowieka, lecz król jest obrazem.