Babiński Andrzej

Andrzej Babiński

(5 stycznia 1938 – 14 maja 1984)

Polski poeta, jeden z twórców przeklętych.

Przyjaciel  przyjaciel Edwarda Stachury.

Debiut w 1956 wierszem  „Pocałowana” (dodatek „Gazety Białostockiej”, „Świat i Ludzie” (nr 28).

Absolwent KUL (psychologia).

Wykonywał różne zawody, m. in.: kierownik Domu Kultury, kierownik sekcji zaopatrzenia, pracownik cukrowni.

Publikował swe utwory w:

  • „Poezji” (1970, 1977- 1980, 1982, 1984),
  • „Twórczości” (1972-1973, 1975, 1979),
  • „Nowym Wyrazie” (1973, 1979-1980),
  • „Życiu Literackim” (1974, 1978-1979),
  • „Nurcie” (1978, 1982-1983),
  • „Radarze” (od 1979),
  • „Faktach” (od 1982).

Laureat wielu konkursów poetyckich.

Popełnił samobójstwo.

Twórczość (wybrana):

  • „Z całej siły”.
  • „Wiersze”.
  • „Znicze”.