Baczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Baczny, uważny, czujny, ostrożny.
  • Przeciwstawne:
    • nieuważny,
    • nierozważny,
    • lekkomyślny,
    • nieostrożny.