Balicki Stanisław Witold

Stanisław Witold Balicki

(29 czerwca 1909 w Krakowie – 27 listopada 1978 w Warszawie)

Krytyk teatralny i literacki.

Polonista, pedagog szkół średnich i wyższych.

Redagował pisemka szkolne i organizował przedstawienia teatralne.

Absolwent polonistyki na UJ i Uniwersytecie Poznańskim.

Debiut (1928) w wydawnictwie „Hejnał” artykułem „Reklamujmy się”

Autor  artykułów i recenzji teatralnych, literackich w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, „Kurierze Literacko-Naukowym”, „Dwutygodniku Literackim”,  „Tempie Dnia”, „Światowidzie”, „Życiu Literackim”..

W czasie okupacji niemieckiej w Krakowie uczestniczył w tajnym nauczaniu oraz w konspiracyjnym życiu literackim.

Po wojnie współzałożyciel i współredaktor „Dziennika Krakowskiego”, „Dziennika Polskiego”, tygodników „Młoda Rzeczpospolita”, „Dziennik Literacki”.

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa w Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

Pracownik Państwowych Teatrów Dramatycznych w Krakowie, Państwowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Autor „Antologii dramatu polskiego” (t. 1-2, Warszawa 1981).