„Balladyna” Juliusza Słowackiego [motywy]

Najważniejsze motywy to:

  • Władza, żądza władzy tkwiąca w ludziach, dla awansu gotowość do morderstw, sprzymierzenie się z innymi , np. Balladyna z Kostrzynem, zdrajcą i łotrem.
  • Wina i kara, odwołanie się do etyki ludowej, zbrodnie muszą być ukarane, ślady zbrodni pozostają na zawsze (znamię na czole Balladyny), dojrzewanie do uznania konieczności poniesienia konsekwencji (Balladyna sama siebie skazuje na śmierć), zasady moralne świecie i boskie.
  • Realizm i fantastyka, świat przedstawiony składający się z elementów realistycznych i fantastycznych, wzajemnie się uzupełniają i przenikają, podobnie jak składowe komiczne z tragicznymi,są też elementy absurdu i zniekształceń.
  • Przyroda, świat przyrody zobrazowany baśniowo, natura jest jak istota żyjąca, wymierza karę, jeśli ktoś narusza równowagę między dobrem i złem.
  • Matka, obraz samotnej kobiety, mieszkającej z córkami, postać tragiczna w dramacie, traci jedną córkę, później wyrzeka się jej druga z córek, kocha jednak Balladynę i zdradza jej imienia nawet na torturach, symbolizuje cierpienie i bezinteresowną miłość matczyną.
  • Tragizm, główna bohaterka miała możliwość wycofania się ze zbrodniczych zamiarów, ale górę w jej działaniach wzięła chora ambicja, próżność i żądza władzy, sama na siebie wydaje wyrok śmierci, nie może bowiem uniknąć boskiej sprawiedliwości. Inne tragiczne postaci w dramacie to matka Balladyny i jej mąż Kirkor.