Barok [czas zamętu, konfliktów, wojen religijnych]

 • Trwał od końca XVI do końca XVII wieku (gdzieniegdzie do połowy XVIII).
 • Czas wielu kontrastów i przeciwieństw.
 • Największa wojna tej epoki to wojna trzydziestoletnia (1618-1648).
 • Uczestniczyło w niej większość państw zachodniej Europy (kraje protestanckie, wsparte przez Francję walczyły z państwami katolickimi).
 • W tym czasie pojawiła się monarchia absolutna.
 • Rozkwit przeżywała literatura i sztuka francuska (dominacja kierunku klasycystycznego).
 • W Anglii doszło so wojny domowej i egzekucji króla Karola I (1649).
 • Umocniła się pozycja kościoła anglikańskiego.
 • Polskę zniszczył potop szwedzki (1655-1660), wojny z Turcją i Moskwą.
 • Doszło do powstań kozackich, największe pod wodzą Bohdana Chmielnickiego (1648-1654).
 • Jan III Sobieski pokonał Turków.
 • Zaznaczył się rozkład instytucji państwowych.