Battos [mitologia]

  • Starzec, którego Hermes prosił po kradzieży wołów Apollinowi, aby go nie zdradził przed bratem.
  • Gdy Hermes, chcąc wypróbować jego słowność, przybrał postać Apollina i udawał, że szuka wołów, Battos mu wszystko wyjawił.
  • Hermes za karę zmienił go w skałę.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.