Bazyli [patron chrześcijański]

 • Urodził się w Cezarei Kapadockiej w 329 roku.
 • Pochodził z rodziny głęboko wierzącej.
 • Studiował prawo i retorykę w Cezarei, Konstantynopolu i Atenach.
 • Odbył wielką podróż po środkach życia zakonnego w Egipcie, Palestynie, Syrii i Mezopotamii (357-359).
 • Po powrocie do domu oddał się życiu zakonnemu.
 • Rozdał ubogim majątek i założył pustelnię nad rzeką Iris.
 • Tam stworzył „reguły Zakonne”, które stały się kodeksem Macias zakonów wschodnich.

 • Imię Bazyli  wywodzi się od greckiego słowa  basileus , co oznacza wódz, król, cesarz.
 • Święty Bazyli jest patronem:
  • monastycyzmu wschodniego,
  • zakonu bazylianów,
  • sióstr św. Krzyża.
 • Dzień św. Bazylego to 2 stycznia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]