Bazylika Mariacka w Krakowie

Bazylika (tytuł ten posiada od 1963 roku) nazywana popularnie Kościołem Mariackim jest (po archikatedrze wawelskiej) najbardziej znanym obiektem sakralnym w kraju i na świecie, związanym ze starym grodem Kraków. Stoi przy Placu Mariackim 5, w obrębie Rynku i jest oblegany przez turystów. Zachwyca architekturą, polichromiami (projektował tę dekorację malarską m. in. Jan Matejko, a wśród wykonawców warto wspomnieć Stanisława Wyspiańskiego czy Józefa Mehoffera), wielokolorowymi witrażami i ołtarzem, dłuta Wita Stwosza.

Jest to największy w Europie wieloskrzydłowy ołtarz późnogotycki. Jego środkowa część  składa się z figur nadnaturalnej wielkości i przedstawia zaśniecie Maryi.

Według zapisków Jana Długosza powstał ze środków (fundacji) biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża w latach 1221–1222. Na przełomie XIII i XIV wieku na fundamentach pierwszej świątyni powstał nowy kościół w stylu wczesnogotyckim, poświęcony w 1320 roku. Obecny kształt kościoła to wynik wielu modernizacji i przebudów, dokonywanych na przestrzeni minionych stuleci. O każdej pełnej godzinie z wieży kościoła słychać hejnał mariacki, grany od 16 kwietnia 1927 roku, uważany za  najstarszą regularną muzyczną audycję radiową na świecie, transmitowany jest przez radio codziennie  (poza latami okupacji hitlerowskiej) o godz. 12 w południe.

Więcej: http://mariacki.com/bazylika/historia-bazyliki-2/